બંધ

  પ્રેસ જાહેરાત

  ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ
  પ્રેસ જાહેરાત
  શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
  ગેરકાનૂની દારૂની હેરફેર પર દાદરા અને નગર હવેલી પોલીસ ની તવાઈ
  સુલભ સંસ્કરણ : જુવો(409 KB)
  માત્ર ૪૮ કલાક માં હત્યાનો ગુન્હો ઉકેલાતી દાદરા નગર હવેલી પોલીસ
  સુલભ સંસ્કરણ : જુવો(531 KB)
  સાઈબર છેતરપીંડીના આંતરરાષ્ટ્રીય રેકેટનો પર્દાફાશ કરી નાઈજીરિયન નાગરિકની અટકાયત કરતી દમણ પોલીસ
  સુલભ સંસ્કરણ : જુવો(657 KB)
  1880 ગ્રામ ગાંજા સાથે આરોપીની અટકાયત કરતી દમણ પોલીસ 02/08/2022
  સુલભ સંસ્કરણ : જુવો(205 KB)
  સાઈબર ગેંગ નો ભાંડાફોળ કરતી દમણ પોલીસ 25/09/2021
  સુલભ સંસ્કરણ : જુવો(241 KB)
  સુરંગી થી તાંબાના વાયરની ચોરી કરનાર ૦૬ આરોપી ગિરફ્તાર 09/09/2021
  સુલભ સંસ્કરણ : જુવો(62 KB)
  છેતરપીંડીનો આરોપી કાનપુર, ઉત્તર પ્રદેશ થી ગિરફ્તાર 26/08/2021
  સુલભ સંસ્કરણ : જુવો(119 KB)
  હત્યાનો પ્રયાસ કરનારા આરોપીઓની બિહારથી ધરપકડ કરતી દમણ પોલીસ 26/08/2021
  સુલભ સંસ્કરણ : જુવો(317 KB)
  ગાંજો જપ્ત કરતી દમણ પોલીસ 26/08/2021
  સુલભ સંસ્કરણ : જુવો(248 KB)
  નાના દમણ પી.એસ. સલીમ મેમણ મર્ડર કેસ – અખબારી યાદી 26/06/2020
  સુલભ સંસ્કરણ : જુવો(165 KB)
  રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ભેળસેળ વારી પેરાસીટામોલ વહેંચતા રેકેટનો દમણ પોલીસ દ્વારા પર્દાફાશ
  સુલભ સંસ્કરણ : જુવો(177 KB)