બંધ

    દમણ અને દીવ તથા દાદરા અને નગર હવેલી નાગરિક પોર્ટલ

    સિટીઝન પોર્ટલ: ક્રાઇમ એન્ડ ક્રિમિનલ ટ્રેકિંગ નેટવર્ક & amp; સિસ્ટમો (સીસીટીએનએસ) પ્રોજેક્ટનો હેતુ તમામ સ્તરે અને ખાસ કરીને પોલીસ સ્ટેશનના સ્તર પર કાર્યક્ષમતા અને અસરકારક પોલિસીંગ વધારવા માટે એક વ્યાપક અને એકીકૃત સિસ્ટમ બનાવવાનો છે જે સીસીટીએનએસ પ્રોજેક્ટનો અભિન્ન ભાગ છે. સીસીટીએનએસ પ્રોજેક્ટની આ સેવા સિટીઝનને સેવાઓ માટે તેમની વિનંતીઓ throughનલાઇન નાગરિક સેવા પોર્ટલ (ઇન્ટરનેટ દ્વારા) દ્વારા પોલીસને મોકલવા અને રજિસ્ટર્ડ સેવા વિનંતીઓની સ્થિતિને ટ્ર trackક કરવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. નાગરિકો યુટી સ્તરે નાગરિક કેન્દ્રિત સેવાઓ જેમ કે પૂછપરછ / માહિતી માંગવી / સામાન્ય સેવા વિનંતી / ટ્ર Trackક સ્થિતિ વગેરેને theક્સેસ કરી શકશે નાગરિક દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી સેવા વિનંતિના પ્રકારને આધારે. નાગરિકને ઝડપી પ્રતિસાદ આપવા માટે નાગરિક માટેની સુવિધાની આ એક વધારાનું રીત છે અને તેથી સુવિધાનો ગેરકાયદેસર / અનધિકૃત ઉપયોગ સંબંધિત કાર્યવાહી તરફ દોરી શકે છે.

    મુલાકાત લો : http://citizen.ddpolice.gov.in/

    શહેર : દમણ અને દીવ | પીન કોડ : 396030
    ફોન : 0260-2220102